Zelené strechy

Intenzívne a extenzívne zelené strechy, strešné záhrady vracajú zeleň do miest. Sú čoraz viac vyhľadávanejším riešením nielen u súkromných investorov, ale aj pri firemných či verejných budovách. Výrazne zhodnocujú budovu a ponúkajú radu ekologických výhod :

 • zadržiavanie dažďovej vody
 • pozitívnej zmeny klímy - udržiavanie prirodzeného vodného cyklu
 • zabezpečenie schopnosti absorbovať škodlivé látky
 • zvýšenie kvalitatívneho štandardu bytového priestoru
 • zvýšenie tepelnoizolačnej schopnosti v úspore energie

V tejto oblasti ponúkame širokú škálu vyspelých systémových skladieb pre intenzívne aj extenzívne zelené strechy. Pri realizácii využívame dopravu substrátu novými modernými technikami – fúkaním, pneumatickou dopravou alebo bigbagovaním. Predstavíme Vám rôzne riešenia, ako strešnú záhradu uchopiť.

Článok v daibau.sk

Extenzívne vegetačné strechy

Extenzívna strešná zeleň je odolná a nenáročná. Vysádzame hlavne skalničky a rozchodníky, machy, okrasné trávy, byliny, pôdopokryvné kobercové trvalky. Takéto ozelenenie navrhujeme pre strechy s únosnosťou 60-300 kg/m2 pri 8-14 cm extenzívneho strešného substrátu. Strešná záhrada vyžaduje minimálnu údržbu a závlahový systém na nej nie je potrebný.

Skladba extenzívnej strechy

 • rozchodníkový koberec, vegetačná rohož
 • extenzívny strešný substrát
 • separačná filtračná textília
 • hydroakumulačná rohož/ drenážna
 • ochranná protikoreňová textília

Intenzívne vegetačné strechy

Intenzívna strešná zeleň zahŕňa trávniky, trvalky, rôzne druhy kríkov a stromov. Tento typ ozelenenia potrebuje dostatočnú hrúbku substrátu od 20 cm a preto sa navrhuje pri strechách s nosnosťou od 300 - 2000 kg/m2. Používame strešné substráty na báze lávy, drvenej tehly a prídavných komponentov. Intenzívna strešná záhrada je plnohodnotná, druhovo rozmanitá zeleň., preto takáto strecha vyžaduje závlahový systém.

Skladba intenzívnej strechy

 • trávniky, trvalky, rôzne druhy kríkov a stromov
 • intenzívny strešný substrát
 • separačná filtračná textília
 • vyľahčovacia vrstva
 • hydroakumulačná rohož/ drenážna
 • ochranná protikoreňová textília