Závlahové systémy

Nádherne zelený a hustý trávnik či sviežu zeleň si bez ich pravidelného zavlažovania dnes už len ťažko vieme predstaviť. Voda vnáša do záhrady život a sviežosť. My Vám vodu do záhrady privedieme a vybudovaním automatického závlahového systému Vám zabezpečíme jej pravidelnú zálievku aj čase Vašej neprítomnosti. K zavlažovaniu dochádza v neskorých nočných či skorých ranných hodinách, kedy je odparovanie vody najnižšie a voda sa účinnejšie dostáva ku koreňom rastlín, čím dochádza aj k jej šetreniu. Okrem úspory vody automatický zavlažovací systém šetrí aj Váš čas strávený pri zavlažovaní záhrady.

Návrh a realizácie závlahových systémov

Naša spoločnosť pôsobí na trhu pri projektovaní, realizovaní a predaja závlahových systémov od roku 2000. Budovanie závlahových systémov sme zdokonalili používaním osvedčených metód a materiálov overených dlhoročnými skúsenosťami. Ponúkame profesionálne riešenie pri projektovaní a realizovaní zavlažovania trávnikov, rastlín a kvetov od jednoduchých systémov až po technologicky zložité a inovatívne systémy. Optimálne navrhneme a namontujeme čerpaciu techniku, senzor dažďa, vlhkosti, prietoku ako aj časovo programované ovládanie. Zabezpečíme ich údržbu a doživotný servis. Realizujeme zavlažovacie systémy značky HUNTER. Na žiadosť zákazníka namontujeme aj iné značky závlahových systémov ako TORO, IRRITROL, RAIN BIRD. Široký sortiment výrobkov a komponentov pre závlahy ponúkame v našej kamennej predajni v Malackách alebo v našom internetovom obchode. Pre realizátorov poskytujeme výrazné zľavy.
V prípade ak ste sa rozhodli pre závlahový systém, zatelefonujte nám, pošlite e-mail, alebo nás navštívte.

Moderné technológie Inteligentné riadiace jednotky / WIFI

 • Závlahový systém s riadiacov jednotkou HUNTER HYDRAWISE HC do interéru aj exteriéru, pre automatické riadenie závlahového systému s možnosťou ovládania cez PC, telefón alebo tablet

 • jednotka vyhodnocuje informácie o počasí z meteorologických staníc

 • zavlažovanie sa upravuje na základe prognózovanej teploty, pravdepodobnosti zrážok, vetra a vlhkosti

 • úspora vody až do 50% (výhodne pre pripojenie závlahového systému na mestský vodovod)

 • prietokomer Hydrawise automaticky upozorní, ak sa poškodí potrubie alebo postrekovač, informácia o aktuálnej spotrebovanej vody(celková spotreba vodyaj spotreba jednotlivých sekcií)

 • 100% návratnosť investície + šetrenie spotrebovanej vody

Ako postupovať v prípadne záujmu o realizáciu závlahového systému

 • Kontaktujte nás telefonicky na telefonnom čísle 0905 442 560, osobne na predajni v Malackách , alebo e-mailom : aprozc@aprozc.sk

 • dohodnite si s nami ohliadku alebo nám zašlite podklady pre vypracovanie návrhu
  (Podmienkou pre vypracovanie návrhu systému je ohliadka záhrady, alebo podrobný plán pozemku záhrady, resp. pôdorys zavlažovanej plochy s uvedením všetkých technických údajov. )

 • na základe podkladov Vám vypracujeme plán zavlažovania a bezplatne zašleme cenovú ponuku

 • v prípade záujmu si dohodneme termín realizácie závlahy, ako aj ďalšie podmienky

 • po ukončení realizácie Vám závlahový systém odovzdáme a zaškolíme Vás ako systém obsluhovať a udržiavať

 • v prípade ak máte záujem len o materiál a montáž závlahy zvládnete svojpomocne, Vám vypracujeme projekt a položkový výpis materiálu . Projekt je spoplatnený sumou 60 € a po zakúpení kompletného materiálu závlahového systému Vám cenu za projekt odčítame z celkovej ceny materiálu.

Aké podklady nám treba zaslať pre spoľahlivé vypracovanie návrhu zavlažovania a cenovej ponuky

Základom pre vybudovanie závlahového systému je jeho naplánovanie.

Naplánovaním sa určí zdroj dodávanej vody do závlahového systému, rozmiestnenie a určenie druhu postrekovačov, umiestnenie šácht s elektroventilmi, vodné a elektrické prípojky, umiestnenie ovládacej jednotky závlahy atď. Pre vypracovanie plánu závlahy je potrebné zo strany zákazníka zaslať pôdorys pozemku s vyznačením nižšie uvedených údajov.

 • Miesto realizácie

 • Určenie zdroja vody (zakreslenie miesta):

  • mestská voda
  • studňa, typ studni kopaná, vŕtaná, hĺbka atď., (v prípade vlastného čerpadla uviesť typ)
 • miesta umiestnenia ovládacej jednotky

 • Zakreslenie zavlažovaných plôch trávnikov

 • Zakreslenie zavlažovaných plôch výsadieb okrasných rastlín prípadne úžitkovú časť záhrady

Plán je potrebné zaslať zakreslený v mierke, prípadne ho označiť kótami.

krok 1
Podklad od zákazníka
krok 2
Návrh zavlažovania
krok 3
Cenová ponuka

Cenová ponuka a projekt (návrh) zavlažovania

Návrh zavlažovania slúži ako reálny podklad pre vypracovanie cenovej ponuky a zároveň aj ako technický výkres pre realizáciu závlahového systému. Cenová ponuka (rozpočet) je vypracovaný po jednotlivých položkách predpokladaného množstva použitého materiálu a odhadovaného rozsahu vykonaných prác.

Ako závlahový systém funguje

V závislosti od vodného zdroja použitého pre napojenie závlahového systému a jeho reálneho výkonu (prietoku Q, a tlaku H) je závlahový systém navrhnutý podľa rozsahu a množstva použitých postrekovačov. Aby vodný zdroj bol schopný zabezpečiť požadovaný prietok a tlak vody pre jednotlivé postrekovače je závlahový systém členený do sekcií, vetiev či okruhov. Sekcie sú ovládané pomocou riadiacej jednotky, ktorá vysiela signál jednotlivým elektroventilom, otvára ich, čím dochádza k prúdeniu filtrovanej vody (čerpanej zo studne, alebo miestneho zdroja vody) do potrubia na ktorom sú rozmiestnené postrekovače, resp. kvapkového potrubia. Otváranie sekcií je vopred naprogramované riadiacou jednotkou, čím sa dosahuje rovnaké množstvo závlahy po celej zavlažovanej ploche. K ovládacej jednotke je pripojený senzor dažďa ktorý v prípade výdatných dažďových zrážok systém odstaví. Pre väčšie plochy sa používajú rotačné postrekovače, alebo statické postrekovače pre menšie plochy. Vo výsadbovej časti záhrady slúži na dodávku závlahy ku koreňom rastlín kvapková závlaha.

Objednajte si servis

Naša spololočnosť vykonáva celoročný servis zavlažovacieho systému vrátane jarného spustenia a nastavenia, ako aj zazimovania systému vyfúknutím vody kompresorom. Servisnú službu si môžete objednať telefonicky na tel. 0908 853 473 alebo e-mailom aprozc@aprozc.sk

Naša firma montuje závlahové systémy výrobcov: