Údržba zelene

  • komplexnú starostlivosť o vysadenú zeleň, rastliny, dreviny a stromy

    rezy, tvarovanie, úprava aj vzratlých drevín

  • staroslivosť o trávniky (kosenie , mechanické a chemické odburiňovanie, hnojenie , revitalizácia plôch – vertikutácia, dosev , výsev trávnatých plôch

    údržbu zavlažovacích systémov ( jarné spustenie a potom v jeseni vyfúknutie, zazimovanie systému)

  • rozsiahlejšiu údržbu záhrad viazanú na ročné obdobie: Jarná údržba, revitalizácia / letná údržba /jesennú údržbu - zazimovanie záhrad a zelene

    hrabanie lístia a konárov

  • odvoz a likvidácia zeleného odpadu

Mechanizácia

Nielen pri vytváraní novej zelene , ale aj v starostlivosti o existujúce výsadby využívame moderné strojové vybanie.