Projektovanie súkromných záhrad

Nové záhrady tvoríme na kľúč od idey, návrhu, realizácie až po údržbu.

Prvým krokom je obhliadka a konzultácia so zákazníkom priamo na mieste budúcej záhrady. Na základe obhliadky a predstavy klienta vytvoríme návrh, ktorý odráža nároky majiteľa na jej štýl, prevádzkové potreby a zohľadňuje prírodné podmienky konkrétneho miesta.

V  prípade požiadavky Vám vypracujeme projektovú dokumentáciu s 3D vizualizáciu okrasnej záhrady.

To aký štýl záhrady zvolíme, aké prvky v nej použijeme, akými rastlinami ju vysadíme, tvorí  jedinečnosť každej záhrady. Cieľ je však rovnaký  - vytvoriť klientovi harmonické prostredie, v ktorom bude bližšie k prírode.

Záhradný projekt

Na základe požiadavky  vypracujeme pre Vás záhradný projekt. Zhotovenie záhradného projektu zahŕňa:

1. etapa

Pôdorysný návrh okrasnej záhrady v určenej mierke s priestorovým rozložením prvkov záhradnej architektúry: tvarové vymedzenie záhonov, trávnika, chodníkov, zelene, drobnej architektúry.

Obsahuje osadzovací plán, rozpis rastlín s uvedením názvu rastliny s konkrétnym symbolom rastliny. Určuje rozmiestnenie spevnených plôch, detských herných prvkov a záhradných svietidiel.

Pre lepšiu predstavu klienta v prípade záujmu vyhotovíme 3D vizualizáciu - pohľady na vybrané zaujímavé miesta v záhrade.

2. etapa

Vypracujeme pôdorysný projekt závlahového systému s vyznačením pripojenia na zdroj vody, umiestnením riadiacej jednotky, čídla zrážok, trasovaním jednotlivých sekcií zavlažovania a umiestnením zbernice pre elektromagnetické ventily, s osadením konkrétnych zavlažovacích prvkov a vyznačením elektroinštalácie.

Následne spracujeme cenovú ponuku na okrasnú záhradu v zmysle zhotoveného projektu ,vypracovanú detailne na jednotkové ceny všetkých materiálov a pracovných výkonov.

Ak plánujete  vybudovanie okrasnej záhrady nás kontaktujte a dohodnite si  stretnutie s našim záhradným architektom. Obhliadka a konzultácia na mieste budúcej záhrady sú bezplatné.