Projekcie a vizualizácie záhrad

 Nové záhrady tvoríme na kľúč od idey, návrhu, realizácie až po údržbu.  Našu spoluprácu začíname grafickým spracovaním riešenia záhrady. Na základe obhliadky a predstavy klienta vytvoríme návrh, ktorý odráža nároky majiteľa na  jej štýl, prevádzkové potreby a zohľadňuje  prírodné podmienky konkrétneho miesta.
   Návrh definuje hlavný kompozičný zámer, ideu výsadby a zachytáva jednotlivé rozloženie plôch a hmôt zelene. Znázorňuje základné rozloženie technických prvkov (chodníkov, terás, múrikov, skalky, jazierka, vodných prvkov) a základné rozvrhnutie vegetačných prvkov (stromov, kríkov, trvaliek a ich skupín, plôch trávnikov, popínavých rastlín a pod.), osadzovací plán v mierke 1 : 100.  Pre lepšiu predstavu klienta vyhotovíme aj 3D vizualizáciu vybraných dôležitých miest záhrady.

  To aký štýl záhrady zvolíme, aké prvky v nej použijeme, akými rastlinami ju vysadíme, tvorí  jedinečnosť každej záhrady. Cieľ je však rovnaký  - vytvoriť klientovi harmonické prostredie, v ktorom bude bližšie k prírode.

Záhradný projekt 

  Naša spoločnosť na základe Vašej požiadavky  vypracuje záhradný projekt, ktorý okrem iného zahŕňa aj projekt automatického zavlažovania. V prípade záujmu o vypracovanie záhradného projektu nás kontaktujte na telefonnom čísle 0908 434 296, alebo 0905 442 560, prípadne e-mailom apro.zahradnecentrum@stonline.sk  a dohodnite si stretnitie s naším záhradným architektom.  
Pozrite si fotogalériu okrasných záhrad v časti referencie záhrady na kľúč a fotoprezentáciu našich záhrad

Ukázka projektov a vizualizácií :                  Ďalej realizácie okrasných záhrad ...