Realizácie závlahových systémov

  Naša spoločnosť pôsobí na trhu v oblasti plánovania a realizácií zavlažovacích systémov už od roku 2000. Za uplynulé roky si vybudovala poprednú pozíciu v tejto oblasti. Profesionálnym prístupom pri plánovaní, realizovaní, servise a údržbe závlah si získala množstvo zákazníkov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vykonávame montáž a servis zavlažovacích systémov značiek HUNTER, TORO, IRRITROL, RAIN BIRD, CLABER.

V prípade ak plánujete vybudovanie zavlažovania vo Vašej záhrade neváhajte nás kontaktovať  telefonicky na čísle 0905 442 560  prípadne e-mailom na adrese:  apro.zahradnecentrum@stonline.sk , alebo nás navštívte osobne v našej prevádzke, radi Vám poradíme. Na základe Vami dodaných podkladov Vám vypracujeme cenovú ponuku. 

Pri zakúpení kompletného materiálu potrebného pre montáž Vašeho automatického závlahového systému na našej predajni, alebo v našom e-shope , Vám bezplatne vypracujeme plán inštalácie zavlažovania s nákresom a presným rozpočtom materiálu. Pre realizátorov poskytujeme výrazné zľavy.

 Voda je jednou zo základných zložiek živej prírody prostredníctvom ktorej dotvárame svieži vzhľad záhrady. Naša firma Vám vodu privedie do záhrady a oživí vaše trávniky a rastliny. Dlhoročnými skúsenosťami pri realizovaní závlah Vám správnym naplánovaním závlahy zabezpečíme rovnomerné zavlažovanie všetkých plôch.


Výhody automatického závlahového systému:

- úspora času, systém funguje automaticky v ktorúkoľvek hodinu
- úspora nákladov, zalievanie záhrady v noci, kedy je najnižšie odparovanie, výrazne ovplyňuje spotrebu vody
- rovnomerné zalievanie celej plochy.

Základom pre vybudovanie závlahového systému je jeho naplánovanie.
Naplánovaním sa určí zdroj dodávanej vody do závlahového systému, rozmiestnenie postrekovačov, umiestnenie ventilových šácht, vodné a elektrické prípojky, množstvo a typ jednotlivých komponentov atď. Podmienkou pre vypracovanie návrhu systému je ohliadka záhrady, alebo podrobný plán pozemku záhrady, resp. pôdorys zavlažovanej plochy s uvedením všetkých technických údajov.  

Ukážka projektov:

Po naplánovaní systému vypracujeme cenovú ponuku s podrobným rozpisom materiálu. 

Ukážka cenovej ponuky :


Naša firma montuje závlahové systémy výrobcov:

  
             
        
         
        
         

V prípade ak ste sa rozhodli pre závlahový systém, zatelefonujte nám, pošlite e-mail, alebo nás osobne vyhľadajte.

Návrh a rozpočet vypracúva firma bezplatne.

Ako závlahový systém funguje

Aby vodný zdroj bol schopný zabezpečiť požadovaný prietok a tlak vody pre postrekovače sa závlahový systém člení do jednotlivých sekcií (vetiev). Počet sekcií sa odvíja od rozsiahlosti zavlažovanej plochy. Sekcie sú ovládané pomocou riadiacej jednotky, ktorá vysiela signál jednotlivým elektroventilom, otvára ich, čím dochádza k prúdeniu filtrovanej vody (čerpanej zo studne, alebo miestneho zdroja vody) do potrubia na ktorom sú rozmiestnené postrekovače. Každá sekcia má svoj elektroventil.Otváranie sekcií je vopred naprogramované riadiacou jednotkou, čím sa dosahuje rovnaké množstvo závlahy po celej zavlažovanej ploche.
V prípade dažďových zrážok je systém vybavený dažďovým senzorom ktorý, zavlažovací systém odstaví. Sekcie sú zložené z rotačných postrekovačov (väčšie plochy) a statických postrekovačov (menšie plochy). Vo výsadbovej časti záhrady slúži na dodávku závlahy ku koreňom rastlín kvapková závlaha.

Elektromagnetické ventily

Na otváranie a vpúšťanie vody do jednotlivých sekcií slúžia elektromagnetické ventile, ktoré sú umiestnené vo ventilovej šachte. Každý ventil je pripojený k riadiacej jednotke elekrickým káblom.

Riadiace jednotky

Na ovládanie jednotlivých sekcií slúži riadiaca jednotka. Podľa rozsiahlosti záhrady sa zvolí vhodný typ riadiacej jednotky. Napájanie 24 V adaptér súčasťou. 

Dažďové senzory (čidlá zrážok)

Dažďové senzory slúžia na detekciu zrážkového počasia a následného vypnutia závlahy pri daždi. Po vyschnutí detekčného plátku závlahu opäť samočinne spustí.  Pripojenie k riadiacej jednotke káblom , alebo bezkáblové pripojenie.

Postrekovače

Postrekovače sa navrhujú podľa veľkosti zalievanej plochy.

A) Statické postrekovače, zavlažovanie menších plôch. Tryska s pevnou, alebo nastaviteľnou výsečou.

  

- doporučený pracovný tlak 1,5 - 3,5 bar
- spotreba vody od 1,6 l/min do 16 l/min
- polomer dostreku od 2 do 5,2 m
- nastavitelná výseč podľa potreby.

    

B) Statické postrekovače, zavlažovanie menších plôch. S rotačnou tryskou MPRotátor s nastaviteľnou výsečou.

  

- doporučený pracovný tlak 2,1 - 3,8 Bar
- spotreba vody od 0,61 - 16,7 litrov/min.
- polomer dostreku 2,5 - 9,1 m
- nastaviteľná výseč podľa potreby.

C) Rotačné postrekovače, používajú sa na zavlažovanie väčších plôch. Polomer dostreku  od 5 m - 30 m.

  

- doporučený pracový tlak 2,0 - 7,0 Bar
- spotreba vody 2,1 - 260 litrov/min.
- polomer dostreku 5 m - 30 m
- nastaviteľná výseč
- pripojenie 1/2" - 5/4" 

Kvapková závlaha

Vo výsadbovej časti záhrady bude voda dodávaná ku koreňom rastlín pomocou kvapkovacej hadice priemeru 16 mm, ktorá je ukotvená k zemi kotviacimi hákmi. Hadica má na každých 30 cm kvapkovacie otvory. Umiestňuje sa spravidla pod, alebo nad netkanú textíliu a prikrýva mučovacou kôrou, resp. štrkom.

 

Potrubie a spojovací materiál

Potrubie je navrhnuté z polyetylénu PE, ktorý je dostatočne ohybný a pevný. Hlavný rozvod PE porubie tlaková rada PN 10 (Bar), 32 mm. Rozvody k sekciám PE potrubie PN 6, 32/25 mm. Napojenie postrekovačov PE potrubie PN 6, 20 mm/16mm.
Potrubie je spájané šroubovými spojkami PE, systémom navrtávacích pásov a systémom Swing Joint.
Prevádzka a údržba

Systém je plne automatizovaný. V priebehu zmeny ročných období stačí tlačidlom riadiacej jednotky meniť percentá výdatnosti zavlažovania. Údržba sa vykonáva dva-krát ročne.

1/Na jar (jarné spustenie). Spočíva v kontrole filtračných vložiek, nastavení riadiacej jednotky, postrekovačov a spustení systému.

2/Pred zimou (zazimovanie). Po ukončení sezóny sa z potrubia vytláča voda stlačeným vzduchom, čím sa dosiahne vysoká  životnosť systému.

 Naša spololočnosť vykonáva celoročný servis zavlažovacieho systému vrátane jarného spustenia a nastavenia, ako aj zazimovania systému vyfúknutím vody kompresorom. Servisnú službu si môžete objednať telefonicky na tel. 0908 199 737 alebo e-mailom apro.zahradnecentrum@stonline.sk . 

E-shop : 


www.kopanie-studni.sk  

Ďalej " slovo nášho záhradného architekta " ...